27 nyelvvizsga, új módszerrel

Ha egy hatékony, új módszert szeretnél, akkor ez NEKED való. Ha szeretsz egyedül tanulni, hogy ne kelljen máshoz alkalmazkodnod, akkor érdemes kipróbálni.

A Kreatív Nyelvtanulás kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Saját nyelvtanulási tapasztalatára építve hozta létre a Kreatív Nyelvtanulás programját 1991-ben. A módszer 10 év kutatómunkájának eredménye, és az a különlegessége, hogy segítségével a tanulók egyedül is megtanulhatnak folyamatosan beszélni. Tanulás közben ugyanis állandóan a célnyelven kell megszólalni.

A 12 fejezetbôl álló oktatócsomag kezdô szintrôl indul, és a középfokú nyelvvizsga követelményeit célozza meg. Elôször angol, német, majd késôbb olasz, francia, spanyol, svéd, norvég és dán nyelven is kidolgozta a programját. Gaál Ottó szerint a nyelvtudás legfontosabb része a beszéd, hiszen amit beszédben meg tudunk fogalmazni, azt meg is értjük, le is tudjuk írni, el is tudjuk olvasni. Fordítva ez egyáltalán nem biztos! Hányszor elôfordul, hogy értjük, amit a másik mond, de nem tudunk rá válaszolni? Hiába ismerünk sok szót, ha nem tudjuk aktívan használni, nem megy a beszéd. Ilyenkor beszélünk passzív nyelvtudásról.

A „kreatív” nyelvtanuló passzív hallgatóból a folyamat aktív résztvevôjévé, irányítójává válik. Nem olvasmányok, szavak passzív befogadója, hanem már az elsô pillanattól kezdve megszólal az idegen nyelven. A tanuló már rögtön aktív nyelvtudást szerez, amely még ha kevés is eleinte, azonnal használható. Ez sikerélményt és egészséges önbizalmat ad, ami legalább any-nyira fontos a tanuláshoz, mint a szorgalom. „Senki sem állítja, hogy ez a hatékony módszer erôfeszítés nélkül fog eredményre vezetni” – mondja Behring Balázs.

Jogos a kérdés: Mennyi idô alatt lehet megtanulni egy nyelvet? Nyilván a nyelvtudás különbözô szintű lehet, de ez a program az általános társalgási témákról való folyékony kommunikációt veszi alapul. Ezt bárki elérheti, aki elsajátítja a 12 leckébôl álló tananyagot. Balázs szerint aki heti 5 órát rá tud szánni a tanulásra, az eddigi tapasztalatok alapján 9-12 hónap alatt el tudja ezt végezni. A tanulás tempóját mi határozzuk meg, így tôlünk függ, hogy mikor érünk az anyag végére. Ezzel a módszerrel az ember valóban saját kezébe veszi a nyelvtanulását.

A leckék mindig az új szavakkal kezdôdnek. Ezt követi egy magyarázat, amely külön kitér azokra a szavakra, amelyek használata a magyartól eltér, s így problémát okozhat. Az ezután következô nyelvtani lap a motorja az egész leckének, az itt elsajátított szabályokkal tudunk számtalan helyes mondatrészt és mondatot képezni a gyakorlatok folyamán.  Minden leckében 120 új szót lehet megtanulni, és minden további lecke az elôzôekre épül. Például mindjárt az elsô leckében a létige és a 120 szó megtanulásával 1000 mondatrészt vagy állító mondatot tudunk megtanulni. A negyedik leckétôl kezdôdik az igeragozás, és a tananyag utolsó harmada foglalkozik a bonyolultabb szerkezetekkel és az összetett mondatokkal. Nyilvánvaló, hogy amíg nem tudunk hibátlan egyszerű mondatokat alkotni, az összetettekkel feleslegesen bajlódnánk. A kiejtést nem lehet leírva megtanulni, ezért fontos a CD használata, amelyen a teljes szókincs és több száz mondat szerepel.

Jó tanulást kívánok!

64068_123454637708981_1613705_n  VÁGVA     Somorjai Krisztina

 

Leave a Reply

Spam Protection by WP-SpamFree