A király beszéde

A király beszéde
Négy Oscar-díjat hozott az uralkodói személyre szabott sajátos terápia

Albert György, yorki herceg, II. Erzsébet mostani angol királynő édesapja dadog. Ez a kis hiba hatalmas gátként magasodik Ő királyi fensége és szeretett népe között, hiszen az uralkodói család tagjaként időnként meg kellene szólalnia a nyilvánosság színe előtt. Érthető, ha kerüli e kínos helyzeteket. Ám amikor váratlanul az ő fejére kerül a birodalmi korona, nem térhet ki a küzdelem elől. Harcát az érthető szavakért leginkább a különc és amatőr beszédtanár segíti.

Különös egy nép az angol, mint tudjuk. Igen büszkék uralkodóikra, ugyanakkor ők fejezték le elsőként Európában törvényes királyukat mint hazaárulót. E szigetről szökkent szárba a szólásszabadság és a parlamenti demokrácia, ám itt bástyázzák körül mind a mai napig a közügyeket masszív szokásokkal és ódon hagyományokkal. Ezeket persze át lehet már hágni. De hát nem szokás. Meg nem is illik. Semmiképp nem ildomos például az említett herceget „Bertie”-nek becézni az „ő királyi fenség” (His Royal Highness) megszólítás helyett, mint azt teszi az ausztrál beszédtanár, aki több sikertelen kísérlet után elvállalja Albert György dadogásának mérséklését – teljes megszüntetésről senki nem álmodik. E két, nagyjából mindenben eltérő férfiú munkakapcsolata, utóbb már-már barátsága e sajátos történelmi film lényege. A roppant angol birodalom ügyei és oly világsorsformáló tényezők, mint a bolsevikok és a nácik, csupán halvány mellékszereplők. Nem aránytévesztésről van szó. Inkább a historizáló történetek mai példáját látjuk, ahol a monumentális csaták, pátosszal teli szónoklatok és részletgazdag díszletek helyett csupán néhány szobában játszódik a film. No és igen sok az arcjátékon elidőző közelkép.
Amit észre lehet venni: a filmet nagyjából mindenki szereti. S vajon miért? Az egyik fő ok bizonyára „Mr. Darcy” (a most Oscart kapott Colin Firth) kissé búskomor, cseppet fátyolos tekintete és sokak kedvelte ábrázata, ami kétség nélkül hátán viszi az egész alkotást. Aztán a nyers közember és a túlfinomult arisztokrata előre borítékolható ellentétei következnek több kis tételben (különféle szobabelsőkben), ami helyzetkomikumként kiváló. A herceg rendszerint felhúzza az orrát, sérelmezi a túl egyszerű modort, a beszédtanár viszont ragaszkodik kissé alpári stílusához; íme együtt az a két tipikus nézőpont, ahogy az angolok a világot szemlélni hajlamosak…persze csakis a sommás vélekedések szerint.
A terápia közbeni csipkelődéseket a szükség írja felül: a herceg váratlanul koronázott király lesz, hiszen bátyja, VIII. Edward elvált (és ráadásul amerikai) nőt vesz el feleségül, s miatta mond le a trónról. Korábbi filmben e nevezetes románcot megindítóan romantikusnak láttatták. Itt mindössze egy kicsapongó és élveteg asszony meg egy jellemgyenge aranyifjú héjanásza, tele felelőtlen dobzódással. Albert György, a kisebb és rátermettebb fiú tehát joggal lesz méltó feje Angolhonnak, de még mindig gyötrelem egy hosszabb mondatot elmondania. Lassanként azt is megtudjuk, miért. A kegyetlen dajka, a hideg családi légkör, a gúnyolódó idősebb testvér csapatmunkában hozta össze a nyilvánvalóan lelki gyökerű dadogást, de szerencsére a történet e ponton megáll a felfejtős pszichologizálás csapdája előtt. Érezték talán az alkotók, hogy ezt a „kezelést” mások már elvégezték előttük (Esőember, Good Will Hunting stb.), s hogy a nézőknek is van emlékezete.
A címet adó nagy beszéd rendkívül megindító. György király, angol király hatalmas erőfeszítéssel, beszédtanára karmesteri vezényletével szól népéhez a második világháború kezdetén. Kicsi és nagy, gazdag és szegény issza szavait, milliók és tízmilliók kapnak tőle bátorítást. Közben mi, „emberek”, egy megosztott országocska lakói érteni véljük, milyen az, ha egy népet valami tényleg összetart – mondjuk a mindenki által jelképként tisztelt személy. Tűnődünk, de a teljes nyugati civilizáció mai tekintélyei közt se találunk ilyet mostanság. És amikor a felemelő képsorokat látjuk… nos érezzük e hiányt.

Pálfy Gyula – Hetek

http://www.hetek.hu/szabadido/201103/a_kiraly_beszede